Podporuje KCTMŠ:

Kraj Vysočina
 
Spolupracujeme:

Kraj Vysočina
 
Mediální partner:

Vysočina news
 
Šachové stránky:

Novoborský šachový server

ŠSČR

Šachové správy
 
 

Závěrečná zpráva pro projekt Šachy do škol 3. ZŠ Žďár nad Sázavou

-- Svazové informace --

Závěrečná zpráva pro projekt Šachy do škol 3. ZŠ Žďár nad Sázavou
 
 
 Šachový kroužek při 3. základní škole ve Ždáru nad Sázavou vznikl začátkem školního roku 2017/2018 a jeho vedení se ujal pan Josef Zástěra, otec jednoho z žáků, který si k tomuto účelu udělal trenérské zkoušky a pedagogické minimum. Bohužel nás pan Zástěra koncem roku velmi nečekaně opustil.  V této smutné situaci jsme se ale rozhodli s kroužkem do druhého pololetí pokračovat, pod vedením trenéra šachového oddílu TJ Žďár Josefa Fišara. V lednu jsme se poté zapojili do projektu Šachy do škol.
 
 Žďárská třetí základní škola je školou inkluzivní, a rozmanité bylo i složení žáků v kroužku – od hyperaktivních jedinců po velmi stoické typy. Začínalo zde 9 dětí, od druhého pololetí pak pokračovalo 7 z nich.  Každý týden ve středu odpoledne po dobu pěti měsíců byla odtrénována jedna tréninková jednotka v rozsahu 60-ti minut, která se skládala ze třech částí: opakování předchozích cvičení, probírání nových a samotné šachové hry. To vše podle metodické příručky poskytnuté v rámci projektu. Mládežníci též velmi nadšeně využívali doručené šešity pro domácí práci, a také některé materiály, které vytiskla škola.
 
 Žáci si v průběhu roku mohli vyzkoušet svoje získané znalosti v sérii turnajů Ligy Vysočiny mládeže, jejichž turnajů se všichni alespoň jednou zúčastnili.  První získané body pak vykouzlili úsměvy nejen na jejich tvářích, ale i u rodičů, kteří je hojně doprovázeli.
 
 Lze říci, že projekt Šachy do škol, přes svoje počáteční nesnáze, byl na této škole úspěšný. Podařilo se přivést ke královské hře nové nadšené zájemce a věříme, že jejich počet v následujících letech poroste. Vzhledem k bezproblémové komunikaci mezi školou, trenérem, rodiči a jejich dětmi předpokládáme v novém školním roce znovuotevření této skupiny a možný vznik druhé.
 
 Děkujeme za podporu.
 
 
 
Ve Žďáru nad Sázavou, dne 15. 6. 2018          zapsal Josef Fišar

[ 17.06.2018, Eva Kořínková ]

[ Stáhnout v PDF ]