Podporuje KCTMŠ:

Kraj Vysočina
 
Spolupracujeme:

Kraj Vysočina
 
Mediální partner:

Vysočina news
 
Šachové stránky:

Novoborský šachový server

ŠSČR

Šachové správy
 
 

Konkurzy na uspořádání soutěží mládeže v roce 2018

-- Svazové informace --

Související články:

 

  1. Krajský přebor mládeže kategorie HD10 a HD12

Termín: v období od 2. 1. do 30. 9. 2018, nesmí kolidovat s mistrovskými soutěžemi mládeže.

Dotace KŠSV: 1.000 Kč

Dotace KCTM: náklady na trenérské zajištění, rozbory partií (1 trenér, 10 hodin, sazba dle ekonomické směrnice ŠSČR).

Požadavky na pořadatele:

- Turnaj s možností zápočtu na LOK ČR.

- Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

- Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

- Tempo hry: přizpůsobit časovému rozvrhu turnaje s tím, aby turnaj bylo možno započítat na LOK ČR.

- Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK.

 

  1. Krajský přebor mládeže kategorie HD14 a HD16

Termín: v období od 2. 1. do 30. 9. 2018, nesmí kolidovat s mistrovskými soutěžemi mládeže.

Dotace KŠSV: 1.000 Kč

Dotace KCTM: náklady na trenérské zajištění, rozbory partií (1 trenér, 10 hodin, sazba dle ekonomické směrnice ŠSČR).

Požadavky na pořadatele:

- Turnaj s možností zápočtu na LOK ČR.

- Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

- Nabídnout možnost cenově dostupného ubytování a stravování.

- Tempo hry: přizpůsobit časovému rozvrhu turnaje s tím, aby turnaj bylo možno započítat na LOK ČR.

- Do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK.

 

  1. Krajský přebor družstev mladších žáků

Termín: 5. května 2018

Dotace KŠSV: 1.000 Kč

Požadavky na pořadatele:

- Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

- Tempo hry: min. 2 x 20 minut + 5 s/tah.

- Max. startovné 250 Kč/družstvo.

- Podrobnosti: viz rozpis soutěže.

 

  1. Krajský přebor družstev mládeže

Termín: 12. – 13. května 2018.

Dotace KŠSV: 1.000 Kč

Požadavky na pořadatele:

- Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

- Tempo hry v základní skupině: 2 x 30 minut na partii + 10 s / tah.

- Tempo hry ve finále: 2 x 90 minut na partii + 30 s / tah.

- Max. startovné 250 Kč/družstvo.

- Podrobnosti: viz rozpis soutěže.

 

  1. Krajský přebor škol

Termín: 1 až 3 dny školního vyučování v období leden až březen 2018.

Dotace KŠSV: 1.000 Kč

Požadavky na pořadatele:

- Zajistit vhodnou hrací místnost a hrací materiál.

- Tempo hry: 2 x 15 minut na partii.

- Max. startovné 250 Kč/družstvo.

- Podrobnosti: viz rozpis Přeboru škol 2017/2018.

 

 

Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží:

- Zajistit vhodnou hrací místnost a veškerý šachový materiál.

- Zajistit diplomy, poháry, medaile a věcné ceny.

- Zajistit a uhradit kvalifikovaného rozhodčího, který bude zpracovávat výsledky ve SwissManageru a výsledky zveřejní na www.chess-results.com.

- Umožnit účast v krajském přeboru všem řádně přihlášeným oprávněným účastníkům.

- Startovné použije pořadatel na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže.

 

O přidělení pořadatelství rozhodne KM+TMK KŠSV. Rozhodující podmínkou pro přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek.

 

V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram:

- Zaslat předsedovi KM KŠSV elektronickou poštou návrh propozic krajského přeboru zpracovaný ve formátu doc.

- Rozeslat elektronicky propozice krajského přeboru všem oddílům KŠS Vysočina.

- Výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje uvedeny).

- Ihned po skončení zaslat předsedovi KM KŠSV seznam postupujících včetně mailových adres.

 

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠS Vysočina právo požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.

 

Všeobecné podmínky konkurzu na pořadatele soutěží:

Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 17. ledna 2018.

V přihlášce uveďte: datum a místo konání, hrací místnost a její max. kapacitu hráčů, výši startovného, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, nabídku on-line přenosu, jméno a adresu ředitele turnaje, možnost stravování a v případě KP jednotlivců i ubytování s cenami za ubytování. U kapacity hracích sálů je třeba dbát na dodržení dostatečného prostoru pro hráče.

Přihlášky do konkurzu zasílejte na E-mailovou adresu Ing. Zdeňka Fialy:  chess.svetla@seznam.cz

 

Ing. Zdeněk Fiala

 předseda KM+TMK KŠS Vysočina

 

Ve Světlé nad Sázavou 15. prosince 2017

Vyhlášené konkurzy 

[ 22.12.2017, Eva Kořínková ]

[ Stáhnout v PDF ]