Podporuje KCTMŠ:

Kraj Vysočina
 
Spolupracujeme:

Kraj Vysočina
 
Mediální partner:

Vysočina news
 
Šachové stránky:

Novoborský šachový server

ŠSČR

Šachové správy
 
 

Krajský přebor družstev mladších žáků 2018

-- Soutěž mládeže --

Související články:

1.  Termín:      5. května 2018

 

2.  Místo konání: dle konkurzu

 

3.  Pořadatel: dle konkurzu

 

4.  Řídící orgán: Komise mládeže KŠS Vysočina

 

5.  Ředitel turnaje: dle konkurzu

 

6.  Právo účasti: 6 členná družstva oddílů KŠS Vysočina.

Ke každému zápasu musí na libovolné šachovnici nastoupit:

 • 4 žáci (žákyně) narozen/a 1. 1. 2006 a mladší

 • 1 žák (žákyně) narozen/a 1. 1. 2009 a mladší

 • 1 dívka narozena 1. 1. 2006 a mladší.

  Nelze sloučit kategorie mladšího žáka a dívky na jednu šachovnici.

  Účast hostů a volných hráčů vymezuje platný Soutěžní řád ŠSČR.

  Účast cizinců není povolena.

   

  7.  Systém hry: Při účasti 8 a méně družstev se hraje systémem každý s každým. Při účasti 9 a více družstev se hraje švýcarským systémem na 6 kol, přičemž za volný los získá družstvo 3 zápasové body a 4 body do skóre. Hraje se dle platných pravidel FIDE pro rapid šach, dle Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak.

   

  8.  Hrací tempo: 2 x 20 minut + 5 s/tah. Zápis není povinný.

   

  9. Hodnocení: Vítězství v zápase je hodnoceno třemi body, remíza jedním bodem a prohra nula body. O pořadí rozhoduje: a) vyšší počet zápasových bodů, b) součet skóre ze všech zápasů, c) vzájemné utkání, d) výsledek proti 1., 2., … družstvu, e) los

   

  10. Soupisky:

  Každé družstvo předloží při prezenci soupisku s podpisem a razítkem vysílající organizace.

  Soupiska musí obsahovat:

 • označení soutěže, pro kterou je určena

 • přesný název družstva

 • jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva

 • jméno, příjmení, datum narození, ELO + ev.č.LOK, VT u všech hráčů.

 • všichni hráči uvedení v soupisce musí mít platnou registraci v ŠSČR.

  Soupiska smí obsahovat nejvýše 20 hráčů. Povolení k hostování od mateřského oddílu se předkládá současně se soupiskou. Ze soupisky nelze nikoho vyškrtnout. Každý hráč je povinen na vyžádání rozhodčího prokázat svou totožnost. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o více než 150 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

   

  11. Postupy: Vítěz Krajského přeboru družstev mladších žáků 2017/2018 postupuje na Mistrovství

  ČR družstev mladších žáků 2018.

   

   

   

  Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM KŠSV    

   

Ve Světlé nad Sázavou dne 18. 9. 2017

[ 20.09.2017, Eva Kořínková ]

[ Stáhnout v PDF ]