Podporuje KCTMŠ:

Kraj Vysočina
 
Spolupracujeme:

Kraj Vysočina
 
Mediální partner:

Vysočina news
 
Šachové stránky:

Novoborský šachový server

ŠSČR

Šachové správy
 
 

Školení trenérů IV. třídy - zkoušky

-- Svazové informace --

 Školení trenérů IV. třídy

Požadavky na uchazeče:

- věk minimálně 14 let (výkon funkce trenéra IV. třídy může vykonávat až od 15 let a jen pod vedením osoby starší 18 let);

- registrace v ŠSČR (v době školení má uchazeč platnou registraci v ŠSČR);

- uhrazení stanoveného poplatku za školení.Poplatek za zkoušky: 300 Kč zaplaťte prosím do 20. 10.2017 převodem na účet: 2100894186/2010 (potvrzení o zaplacení obdržíte při zkoušce.)

 

Náhradní termín:      Datum konání: po domluvě s uchazeči 

 

                                   Místo konání: po domluvě s uchazeči

 

                                   Poplatek za zkoušky: 300 Kč

 

Samotná zkouška sestává ze dvou částí:

 

- písemný standardizovaný test;

 

- praktické vystoupení - předvedení vzorové lekce.

 

Úspěšné vykonání zkoušky je podmíněno úspěšným vykonáním obou zkoušek.

 

Výsledek uchazeče z každé zkoušky bude hodnocen body, převedenými na stupnici 0 až 100 (písemný test), příp. 0 až 10 (praktické vystoupení). Uchazeč vykoná písemnou zkoušku úspěšně, pokud z testu získá alespoň 75 bodů, u praktického vystoupení je nutno získat alespoň 7 bodů.

 

Výsledek uchazeče ze zkoušek je uchazeči oznámen bezprostředně po ukončení zkoušek

Zkušební komise je tříčlenná, tvoří ji předseda ing.  Petr Mičulka a členové Mgr. Bc. Eva Kořínková a Ing. Zdeněk Fiala.

 

Bližší informace viz „Systém vzdělávání trenérů šachu v ČR“ http://www.chess.cz/www/informace/komise/tmk/skoleni/vzdelavani-treneru.html

 

  

Přikládám rovněž ukázku testových úloh.

Propozice word.

Propozice pdf.

 

[ 03.10.2017, Eva Kořínková ]

[ Stáhnout v PDF ]