Podporuje KCTMŠ:

Kraj Vysočina
 
Spolupracujeme:

Kraj Vysočina
 
Mediální partner:

Vysočina news
 
Šachové stránky:

Novoborský šachový server

ŠSČR

Šachové správy
 
 

Opakovaný konkurz na KP mládeže 2019

-- Svazové informace --

 

1.                  Krajský přebor družstev mládeže

 

Termín: 11. – 12. května 2019.

 

Dotace KŠSV: 1.000 Kč

 

Požadavky na pořadatele:

 

- Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky.

 

- Tempo hry v základní skupině: 2 x 30 minut na partii + 10 s / tah.

 

- Tempo hry ve finále: 2 x 90 minut na partii + 30 s / tah.

 

- Max. startovné 350 Kč/družstvo.

 

- Podrobnosti: viz rozpis soutěže.

 

 

 

 

 

Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží:

 

- Zajistit vhodnou hrací místnost a veškerý šachový materiál.

 

- Zajistit diplomy, poháry, medaile a věcné ceny.

 

- Zajistit a uhradit kvalifikovaného rozhodčího, který bude zpracovávat výsledky ve SwissManageru a výsledky zveřejní na www.chess-results.com.

 

- Umožnit účast v krajském přeboru všem řádně přihlášeným oprávněným účastníkům.

 

- Startovné použije pořadatel na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže.

 

 

 

O přidělení pořadatelství rozhodne KM+TMK KŠSV. Rozhodující podmínkou pro přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek.

 

 

 

V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram:

 

- Zaslat předsedovi KM KŠSV elektronickou poštou návrh propozic krajského přeboru zpracovaný ve formátu doc.

 

- Rozeslat elektronicky propozice krajského přeboru všem oddílům KŠS Vysočina.

 

- Výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní listina, kde budou tyto údaje uvedeny).

 

- Ihned po skončení zaslat předsedovi KM KŠSV seznam postupujících včetně mailových adres.

 

 

 

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠS Vysočina právo požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.

 

 

 

 

 

Všeobecné podmínky konkurzu na pořadatele soutěží:

 

Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 28. února 2019.

 

V přihlášce uveďte: datum a místo konání, hrací místnost a její max. kapacitu hráčů, výši startovného, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, nabídku on-line přenosu, jméno a adresu ředitele turnaje, možnost stravování a v případě KP jednotlivců i ubytování s cenami za ubytování. U kapacity hracích sálů je třeba dbát na dodržení dostatečného prostoru pro hráče.

 

Přihlášky do konkurzu zasílejte na E-mailovou adresu Ing. Zdeňka Fialy:  chess.svetla@seznam.cz

  Ing. Zdeněk Fiala

 

předseda KM+TMK KŠS Vysočina

 

 

 

Ve Světlé nad Sázavou 6. února 2019

22

[ 09.02.2019, Eva Kořínková ]

[ Stáhnout v PDF ]